Visio 2025

 • OK 77 on kaikille avoin suunnistusseura, jonka toiminta on jatkuvaa, tavoitteellista ja eteenpäin pyrkivää. Seura tarjoaa yhteisöllisyyttä yli rajojen sekä mahdollisuuden terveelliseen ja elämyksiä täynnä olevaan elämään.

Toimintastrategia

 • OK 77 on suunnistuksen yleisseura. Seura on avoin kaikille kunto- ja kilpasuunnistuksesta kiinnostuneille ja järjestää myös suunnistusta aloittaville lapsille ja aikuisille suunnattua toimintaa.
 • Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, ja jäsenten odotetaan osallistuvan järjestelytehtäviin.
 • Toiminnan painopiste OK 77:ssä on perinteinen suunnistus.Seuraa on mahdollista edustaa myös hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuksessa. Seuran toiminta-alue on pääkaupunkiseutu. Seura on ruotsinkielisen suunnistusliitto FSO:n (Finlands Svenska Orienteringsförbund) ja Suomen Suunnistusliitto SSL:n jäsen.
 • Seuran tavoitteena on järjestää vuosittain aloittelijakurssit lapsille ja nuorille ja erikseen myös aikuisille. Aloittelijoille, lapsille sekä nuorille ja eliittisuunnistajille (U&E) järjestetään toimintaa omissa ryhmissään. Osa seuran toiminnasta on yhteistä kaikille seuran jäsenille.
 • Kaikki saavat osallistua toimintaan omalla tasollaan, ja menestystä tavoitteleville tarjotaan valmennustukea sekä tavoitteellinen harjoitteluympäristö. Seura tavoittelee hyviä suorituksia kilpasuunnistuksessa ja arvoviesteissä. Harjoittelu- ja kilpailumahdollisuuksia on myös niille, joiden tavoitteet ovat hieman matalammalla tasolla. Seura toivoo, että kaikki tavoitteistaan riippumatta viihtyvät.
 • Seuran keskeisimpiä toimintaryhmiä ovat junioriryhmä, valmennusryhmä, kuntosuunnistusryhmä, juhla- ja buffetryhmä, seuramajaryhmä ja karttaryhmä. Järjestelyjä koordinoi toiminnankoordinaattori.
 • Seuran toimintalinjoista päätetään seuran kevät- ja syyskokouksissa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus sekä keskustellaan ja linjataan seuran toimintaa pitkällä aikavälillä. Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle vuodelle. Lisäksi syyskokouksessa valitaan seuran hallitus seuraavaksi vuodeksi. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä kolme jäsentä. Hallitus päättää itsenäisesti hallituksen jäsenten muista tehtävistä.
 • Muita seuran avaintehtäviä ovat mm. junioritoiminnasta vastaava, valmennusryhmän vetäjä, kuntosuunnistusvastaava, karttavastaava, kalustonhoitaja, koulutusvastaava, webmaster sekä seurapuku- ja seuramajavastaavat. Henkilöt nimetään näihin tehtäviin toistaiseksi.

Toimintalinjat

 • Kaikilla on mahdollisuus harrastaa suunnistusta taidoista, kyvyistä ja kielestä riippumatta.
 • Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on aktivoida ja kouluttaa enemmän ohjaajia, valmentajia ja toimitsijoita seuran toimintaan.
 • Seura rekrytoi aktiivisesti lapsia ja nuoria mm. järjestämällä suunnistuskursseja sekä esittelemällä suunnistusta kouluissa.
 • Lapsille pyritään tarjoamaan turvallinen, iloinen ja positiivinen harjoitusympäristö, jossa painotetaan kokemuksia, ystäviä ja läheisyyttä luontoon. Lasten ja nuorten toiminnassa lapset sopivat yhdessä ohjaajien kanssa peli-säännöistä.
 • Seura tarjoaa turvallisen ja päihteettömän toimintaympäristön. Seurassa kunnioitetaan toisiamme, ympäristöä ja luontoa.
 • Seura noudattaa kilpailutoiminnassa SSL:n lajisääntöjä ja antidoping-toimikunnan sääntöjä.
 • Seura palkitsee vuosittain parhaiten menestyneet suunnistajat. Aktiivisesti toimintaan osallistuneet lapset ja nuoret palkitaan myös.
 • Seura palkitsee aktiivisesti toiminnan järjestämiseen osallistuvia jäseniään erilaisilla palkinnoilla ja tunnustuksilla.

Pelisäännöt

 • Kaikki ovat tervetulleita toimintaan taidoista tai osallistumisaktiivisuudesta riippumatta.
 • Tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä.
 • Ketään ei syrjitä tai arvostella heidän suunnistustaitojensa perusteella.
 • Kaikissa harjoituksissa on valmentaja tai ohjaaja paikalla. Ketään ei jätetä yksin harjoituksissa.
 • Lapset kuuntelevat valmentajia ja ohjaajia ja annettuja ohjeita noudatetaan.
 • Lasten esittämiin kysymyksiin vastataan.
 • Vanhemmat antavat valmentajien hoitaa lasten harjoitukset.

Lisää peliääntöjä, ks kohdasta Tähtiseuratoiminta.

Hyväksytty seuran kevätkokouksessa 14.3.2016