Tervetuloa suunnistuksen alkeiskurssille! Kurssilla opetellaan suunnistuksen alkeet, liikutaan ja ollaan luonnossa!

Kurssi on tarkoitettu 1.-6. -luokkalaisille. 1.-2. -luokkalaisilla tulee olla mukana saattaja (esim. vanhempi tai vanhempi sisarus).

Ensimmäinen kurssipäivä oli ti 16.4.2024 Kauniaisten Kasavuoressa.

Suunnituskoulu 2024

--------------------------------------------------------------

Välkommen på orienteringsskola för barn och unga! Under kursen lär du dig grunderna i orientering.

Utöver det vistas vi i naturen och rör på oss! 

Kursen är riktad till barn i årskurs 1-6. Deltagare i årskurs 1-2 skall ha med sig en följeslagare (t.ex. förälder, äldre syskon).

Första kursdagen var 16.4.2024 i Kasaberget, Grankulla.

Orienteringsskola 2024